Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo biológie - bakalárske štúdium

Študijný odbor - Učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program - Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium

Garant študijného programu: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Študijný poradca: 

Charakteristika študijného programu 
Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvojkombinácii  s druhým aprobačným  predmetom. Časť učiva je povinná, zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných  a výberových predmetov.

Študijný program je jedinečný a odlišujúci sa od programov iných VŠ. Základné témy študijného odboru sú síce zhodné, ale nosnou ideou celého programu je motto „dotkni sa prírody“.

Jedinečnosť geografickej polohy fakulty – úpätie Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Kremnických vrchov tvorí vhodné prostredie pre výučbu priamo v teréne a robí miesto jedinečným. Študenti sú od začiatku štúdia v kontakte so živočíchmi (hendikepované živočíchy neschopné návratu do prírody), ktoré sú súčasťou fakulty a úzko spolupracujú s rehabilitačnou stanicou pre voľne žijúce hendikepované živočíchy, ktorá je umiestnená vo fakultnej záhrade. Študenti tak majú praktickú možnosť naučiť sa využívať aj alternatívne prvky výučby. ŠP je previazaný s jednoodborovým ŠP akreditovaným na našej katedre, pričom študenti majú možnosť vyberať si z množstva ochranársky ladených predmetov, ktorý tento ŠP ponúka a ktoré reflektujú na aktuálnu potrebu výučby tejto problematiky na školách.
Fakulta úzko spolupracuje s  vrcholovými ochranárskymi inštitúciami (ŠOP SR, SAŽP) a prírodne zameranými organizáciami (Lesy SR) sídliacimi v Banskej Bystrici, ktorých špecialisti vyučujú mnohé odborne ladené predmety predovšetkým priamo v teréne.

Profil absolventa 
Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). Absolvent môže pôsobiť predovšetkým ako asistent učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho - vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Forma a odporúčaná dĺžka štúdia 
Denné štúdium, 6 semestrov

Ukončenie štúdia
Štátna skúška, pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu.

Podrobnejšie informácie: