KGG ako spoluorganizátor konferencie CETeG 2020

Katedra geografie a geológie sa spolupodieľa na organizácii medzinárodnej konferencie CETeG 2020 - 18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG) & 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Konferencia sa bude konať v Terchovejv dňoch  22.-25.4.2020.

Viac informácii na webe - https://petrol.natur.cuni.cz/ceteg/conference-abstracts.