Nová online publikácia o Hornom Pohroní

Na stránke katedry pribudla nová online publikácia o Hornom Pohroní od autorského kolektívu pod vedením RNDr. Martiny Škodovej, PhD. E-kniha predstavuje zdroj informácií a námetov na skúmanie a poznávanie regiónu Horné Pohronie. Určená je pre predmet geografia na gymnáziách, ale tiež pre každého, kto chce lepšie spoznať tento zaujímavý región.

Podporené kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci grantovej úlohy 002UMB-4/2017 „Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia“.