RSS RSS print

Terénne cvičenia 2 (7.5.-11.5.)

Študenti: št. odbor Geografia - 2. ročník bakalárskeho štúdia

Pondelok 7.5.2018 – Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry, zmeny vo využití krajiny

Vyučujúci: Žoncová

Miesto a čas: Kordíky, 7:30 hod.

Pomôcky: turistická obuv, písacie potreby, pastelky, podložka na písanie, Zoznam krajinných prvkov dostupný na:

Petrovič et al. (2009). Zoznam krajinných prvkov mapovateľných na území Slovenska. Geoinformation, vol. 5, p. 112-124

Dostupné na: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/casopisy/Geo_Information_2009.pdf

 

Utorok 8.5.2018 – Poznávanie krajiny na náučných chodníkoch v obci Malachov (bližšie informácie deň predtým – zmena možná podľa počasia)

Vyučujúci: Žoncová

Miesto a čas: Malachov, autobusová zastávka Jednota, 8:30 hod.

Pomôcky: turistická obuv, písacie potreby, fotoaparát + kto má smartfón, stiahnite si aplikáciu, pomocou ktorej budete schopní zaznamenať prejdenú trasu (Mapy.cz, Endomondo a pod.)

 

Streda 9.5.2018 – bližšie informácie na osobnom profile RNDR. Karola Weisa, PhD. na webe Katedry geografie a geológie

Vyučujúci: Weis

 

Štvrtok 10.5.2018 – Mapovanie riečneho koridoru, biomonitoring pomocou vodných bezstavovcov, hydrometrovanie v priečnom profile

Vyučujúci: Balažovičová, Žoncová

Miesto a čas: miestnosť 357 o 8.00 h.

Pomôcky: obuv a oblečenie do terénu, čižmy, potreby na zapisovanie, akvaristická sieťka, priesvitná plastová nádoba, lupa, kľúč na určovanie drevín, kľúč na určovanie vodných bezstavovcov. 

 

Piatok 11.5.2018 – spracovanie získaných údajov a tvorba mapových výstupov

Miesto a čas: FPV UMB, miestnosť 139, 8:00 hod.

Pomôcky: získané výsledky z terénu, vlastné notebooky alebo budeme pracovať na školských počítačoch

=