Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

Hlavným cieľom projektu je prispievať k zvyšovaniu matematickej a počítačovej gramotnosti žiakov základných škôl (a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií) prostredníctvom efektívneho začlenenia moderných technológií do vyučovania matematiky.  


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela