RSS RSS print

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Zelený a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0660-3
Počet strán:361
Kúpiť teraz za 10,90 €
=