Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti

Informácie o publikácii

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová, Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0774-7
Počet strán:146

Vedecká monografia sa sústreďuje na problematiku koncepcie firemného občianstva (Corporate Citizenship), ako nástroja pre zodpovedné riadenie organizácie so zameraním na privátny sektor spoločnosti. Autori prinášajú parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné hodnotenie využiteľnosti koncepcie firemného občianstva s previazaním na stakeholder manažment a návrhu modelu pre praktickú implementáciu.