RSS RSS print

Modelovanie reťazcov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Zelený, Iveta Marková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0640-5
Počet strán:168
Publikácia na stiahnutie: Modelovanie retazcov udalosti.pdf (2173 KB)
=