Ekológia trávnych porastov

Informácie o publikácii

Ekológia trávnych porastov

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-0675-7
Počet strán:165
Publikácia na stiahnutie: Ekologia travnych porastov_final.pdf (12994 KB)

Predkladaná vysokoškolská učebnica Ekológia trávnych porastov predstavuje základný študijný materiál a zdroj informácií pre dva predmety, ktoré sú v ponuke bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Environmentálny manažment, v študijnom programe Environmentálne manažérstvo na FPV UMB v Banskej Bystrici.