print

doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová (Česká republika)

07/05/2018 - 11/05/2018

Katedra Biológie a ekológie
Erasmus+ mobilita


Doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová pôsobí na Vysokej škole banskej, Technickej univerzite v Ostrave na Hornicko-geologickej fakulte na Katedre enviromentálneho inžinierstva. 
V rámci mobility Erasmus+ navštívila Katedru biológie a ekológie a predniesla prednášku na tému "Alternative methods of removin organic pollution from the environment".

=