print

Dr. Bernhard Schmidpeter (Veľká Británia)

09/07/2018 - 13/07/2018

Katedra matematiky


Dr. Bernhard Schmidpeter pôsobí na Institute for Social and Economic Research, University of Essex. Pracovný pobyt na Katedre matematiky FPV bol zameraný na spoluprácu s Mgr. Lukášom Laffersom PhD. na spoločnom projekte "The Effect of Child Health on Parental Labor Market". Čiastočné výsledky tohoto výskumu boli prezentované na Royal Economic Society Conference v Brightone v apríli 2018.

=