Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študentské ankety hodnotenia študijných programov

Študenti majú každoročne, po úspešnom zvládnutí štátnej skúšky, možnosť vyjadriť svoj názor na štúdium v danom študijnom programe prostredníctvom ankety realizovanej v písomnej podobe. Anketa sa organizuje v čase štátnych skúšok a je dobrovoľná.

S cieľom zachovania možnosti porovnávania vývoja v jednotlivých ukazovateľoch je používaný štandardizovaný súbor otázok, ktorý je rozdelený do dvoch oblastí hodnotenia: (1) obsah študijného programu, (2) podmienky zabezpečenia študijného programu. Tretia oblasť -  Identifikačné údaje - obsahuje údaje na identifikáciu stupňa a formy štúdia. V rámci tejto skupiny otázok majú respondenti možnosť ohodnotiť kvalitu svojho študijného programu celkovou známkou. Škála hodnotenie zodpovedá škále hodnotenia úrovne vedomostí študentov počas ich štúdia v intervale A - E, pričom písmenku F je pridelené slovné hodnotenie "neviem posúdiť".

Anketové otázky


Obsah študijného programu

OT1 - Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.  

OT2 - Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

OT3 - Obsah študijného programu reaguje  na aktuálne poznatky.

OT4 - Možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu.

OT5 - Možnosti štúdia  odborných  predmetov v cudzom jazyku.

Podmienky zabezpečenia študijného programu

OT6 - Rozvrh výučby.

OT7 - Kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom.

OT8 - Dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky.

OT9 - Vybavenosť univerzitnej knižnice dostupnými literárnymi zdrojmi.

OT10 - Materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami.

OT11 - Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

OT12 - Možnosť výberu výberových predmetov v rámci univerzity.

OT13 - Informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Identifikačné údaje

OT14 - Stupeň štúdia.

OT15 - Forma štúdia (1 - denná; 2 - externá).

OT16 - Celkové hodnotenie ŠP podľa názoru respondentov
Odpoveď na otázku: "Doteraz - počas štúdia - ste boli v pozícii hodnotených. Teraz prosím prejdite do pozície hodnotiteľov a škálou A - F celkovo zhodnoťte študijný program.