Naše úspechy

Monografiu o hnedouhoľnom baníctve v okolí Veľkého Krtíša uvedli do života dňa 12. augusta 2021 o 17:00 hod v priestoroch spoločenskej miestnosti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Autori monografie:

  • doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. - Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. - Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • † doc. Ing. Ivan Herčko, CSc.

Článok v Bystricovinách si môžete prečítať Tu.