Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Poplatky za prihlášku na štúdium

Poplatok za prijímacie konanie:

35,- €   – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia pri papierovej prihláške

32,- €   – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium

 

Úhrada poplatku z krajín EÚ: 
Názov účtu:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Názov a adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu/IBAN:  SK75 8180 0000 0070 0009 5590 
SWIFT/BIC:  SPSRSKBA 
VS (variabilný symbol): 5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium) 
  5032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
  5033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):  0308 – bezhotovostné platby 
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR) 
  dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov) 
Správa pre príjemcu:  meno a priezvisko uchádzača 

 

Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín: 
Názov účtu:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Názov a adresa banky:  Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 
Číslo účtu/IBAN:  SK75 8180 0000 0070 0009 5590 
SWIFT/BIC:  SUBASKBXXXX 
VS (variabilný symbol): 5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium) 
  5032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium) 
  5033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):  0308 – bezhotovostné platby 
ŠS (špecifický symbol):  rodné číslo (u uchádzačov zo SR) 
  dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov) 
Správa pre príjemcu:  meno a priezvisko uchádzača 

 

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.