Identifikácia a modely reťazcov udalostí

Informácie o publikácii

Identifikácia a modely reťazcov udalostí

Autor/Kolektív:Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0639-9
Počet strán:124
Publikácia na stiahnutie: Identifikacia a modely retazcov udalosti_Zeleny.pdf (893 KB)

V spoločenskej praxi sa veľmi často vyskytujú dva zaujímavé typy situácií. Prvou z nich je situácia, ktorá od subjektu (človeka, združenia, organizácie, ...) vyžaduje rozhodnutie či, a keď, tak ako vojsť do interakcie s potenciálne nebezpečným procesom alebo objektom. Druhou z nich je situácia, v ktorej subjekt už je v interakcii s potenciálne nebezpečným procesom alebo objektom a teda už je istým spôsobom jeho súčasťou. Či v prvom, alebo v druhom type uvedených situácií sa môžu ako „sprievodné javy“ objaviť náhle a neplánovane vznikajúce udalosti zvyčajne generujúce negatívne dopady a vplyvy. Identifikácia týchto udalostí, predchádzanie ich vzniku, ale aj ich komplexné zvládanie keď už nastanú, zvyčajne predstavuje zložitý, mnohovrstevný problém.