Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Informácie o publikácii

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0856-0
Počet strán:82

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v širokej škále anorganickej i organickej chémie. V skriptách sú objasnené základné súvislosti spojené s chápaním rizík chemických látok, omamných i psychotropných látok pre človeka.