Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní

Informácie o publikácii

Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní

Autor/Kolektív:Ján Stebila
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0944-4
Počet strán:138

Monografia predstavuje nové vývojové trendy vyučovania a učenia sa (prostredníctvom inovatívnych metód), ktoré sa v plnej miere odvíjajú od nových cieľov vzdelávania. Autor vychádza zo svojich dlhoročných skúseností, z ktorých vyplýva, že inovatívne metódy sa v praxi využívajú len zriedka.