Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

Možnosti vyhľadávania a identifikácie publikácií

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0568-9279

SCOPUS Author ID: 24448471500

ResearcherID: Y-1782-2018; http://www.researcherid.com/rid/Y-1782-2018

Publons: https://publons.com/a/1650096

 

 

Vedecká činnosť a výskumné úlohy

Hlavná oblasť výskumu - skúmanie vlastností intuitionistických fuzzy množín a možností ich aplikácií v počítačovom videní, resp. pri spracovaní biologických údajov.

Ďalšie oblasti výskumu - možnosti prepojenia fuzzy systémov, intuitionistických fuzzy systémov, neurónových sietí a evolučných algoritmov a ich využitie v rôznych aplikáciách. 

Autorka/spoluautorka 1 vysokoškolskej učebnice, 2 učebných textov, 52 vedeckých a 8 odborných publikácií, z ktorých 23 je evidovaných v medzinárodne uznávaných databázach, 9 abstraktov. Známych 116 citácií, z ktorých 72 je registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS.

Aktívna účasť na 24 zahraničných a 17 domácich vedeckých konferenciách, 2 zahraničných a 6 domácich vedeckých seminároch. Lektorka 1 kurzu na zahraničnej letnej univerzite.

 

 

Pedagogická činnosť

Vyučovanie matematických a informatických predmetov, konkrétne Matematika pre informatikov 1, Matematika pre informatikov 2, Numerické metódy, Fuzzy množiny 1, Fuzzy množiny 2, Vybrané kapitoly z evolučných algoritmov, Soft Computing na katedre informatiky FPV UMB.

Vedenie záverečných prác - vedúca 27 diplomových prác, 25 bakalárskych prác a 11 prác ŠVK (obhájené práce). Vedúca 1 diplomových prác a 4 bakalárskych prác (aktuálne vedené práce).

 

 

Grantové úlohy

Projekt Erasmus+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education. (2022-2024) Applying some advanced technologies in teaching and research, in relation to air pollution. Project ID 2021-1-RO01-KA220-HED-000030286. 

Projekt Erasmus+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness. (2021-2023) Supporting school - educators in use of cultural heritage for inclusive digital education.

Projekt KEGA 014UMB-4/2023 (2023 - 2025) Tvorba elektronických kľúčov na determináciu húb pre mobilné zariadenia – pomôcky pre rôzne stupne vzdelávania. Zástupkyňa vedúceho riešiteľa.

Projekt KEGA 001UMB-4/2023 (2023 - 2025) Implementácia blended learningu do prípravy profesijného bakalára z informatiky a budúcich učiteľov matematiky a informatiky.

Projekt KEGA 006UMB-4/2020 (2020 - 2022) Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu. Zástupkyňa vedúceho riešiteľa.

Projekt KEGA 001UMB-4/2020 (2020 - 2022) Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky a informatiky. 

Projekt KEGA 025UMB-4/2017 (2017 - 2019) Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika. Zástupkyňa vedúceho riešiteľa.

Projekt KEGA 009KU-4/2017 (2017 - 2019) Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní. 

Projekt APVV-0219-12 (2013 – 2017) Automatizované spracovávanie trasologických objektov. (FPV UMB).

Projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť ITMS kód: 26110230077 (2013 - 2015) Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt KEGA 039-UMB-4/2011 (2011 - 2013) Vyučovanie robotiky s využitím sociálnych sietí. (FPV UMB).

Projekt VEGA 1/0621/11 (2011 - 2013) Pravdepodobnosť a matematická štatistika v algebraických štruktúrach. Zástupkyňa vedúceho projektu.

Projekt UGA 03/03/2009/2010 (2009 - 2011) Skúmanie vlastností IF množín a ich využitie v aplikačných úlohách. Vedúca projektu.

Projekt VEGA 1/0539/08 (2008-2010) Probability on algebraic structures with aplications in quantum and fuzzy models.

Projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika ITMS kód: 26120130001 (2007-2013) .

Projekt APVV č. LPP-0028-06 Brána vedy otvorená.

Projekt VEGA 1/2002/05 Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a fuzzy modelov neurčitosti.

 

Ocenenia

Prijatie mladých vedcov u p. prezidenta Ivana Gašparoviča v Primaciálnom paláci - 19. februára 2008 Bratislava.

Ocenenie dekanom Fakulty prírodných vied, doc. RNDr. Alfonzom Gajdošom, PhD. - 21. januára 2008.

Študentská osobnosť Slovenska v školskom roku 2006 / 2007, v kategórii Matematicko-fyzikálne vedy a informatika - udelená 14. novembra 2007 organizáciou Junior Chamber International – Slovakia.

 

Aktualizácia: 10.10.2023

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
V prípade, že Vám dané konzultačné hodiny nevyhovujú, môžete si dohodnúť iný termín prostredníctvom mailu.