Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra informatiky

Profesijná charakteristika

 

Doc. Škrinárová je zakladajúca členka katedry informatiky FPV UMB a od roku 2013 pôsobí ako docentka v odbore Aplikovaná informatika. V rokoch 1998 až 2004 bola  tajomníčka vedúceho katedry  a 2004 až 2008  vedúca katedry informatiky FPV UMB. Garantuje študijné programy Aplikovaná informatika a vývoj softvéru Bc. a Učiteľstvo informatiky Bc. Podieľa sa na príprave a tvorbe študijných plánov a akreditačných spisov pre študijné programy Aplikovaná informatika a Učiteľstvo akademických predmetov - Učiteľstvo informatiky.V súčasnosti okrem pôsobenia na katedre informatiky vedie Centrum vysokovýkonného počítania (HPCC) na UMB (www.hpcc.umb.sk).

Je členka ACM, členka SISp (Slovenská informatická spoločnosť), SSAKI (Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky).

Kvalifikácia

2013 Doc.: Odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika, Žilinská univerzita v Žiline

2004 PhD.: Odbor 38-01-9 Automatizácia a riadenie. Špecializácia: Technická kybernetika, STU Bratislava

1986 Ing.: Odbor 38-01-9 Automatizácia a riadenie. Prístrojová, regulačná a automatizačná technika, STU Bratislava

1986 Doplnkové pedagogické štúdium, STU Bratislava

 

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/J-7066-2012 

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5387-4834

 

 

Monografie

 

        1. AAB -  Škrinárová, J.: Elastický klaster. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2017, ISBN 978-80-557-0642-9,  s. 108. (100%) 4,5 AH  

Vysokoškolské učebnice a učebné texty

Vysokoškolské učebnice ACB, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach ACD a učebné texty BCI

 

 1. ACB -  Škrinárová, J.: Metodika dištančného vzdelávania a e- learning. Vysokoškolská učebnica pre doktorandov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011, ISBN 978-80-557-0181-3,  s. 93. (100%) 3,5 AH
 2. BCI - ŠVEC, P., KOPRDA, Š., ŠKRINÁROVÁ, J., SILÁDI, V.: Počítačové systémy a siete . - 1. vyd. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. - 244 s. [12,20 AH]. - ISBN 978-80-89965-77-9 (Škrinárová: 20% podiel 2,4 AH)
 3. ACB -Harčarufka, R., Harčarufková, K., Škrinárová, J., Žáková , K.:  Základy práce v internete - 2. vyd. - Bratislava : STU, 2001. - 168 s. - ISBN 80-227-1569-7. (Škrinárová: 25 % podiel 2 AH)
 4. ACB -Huraj, L.,  Škrinárová, J., Žáková, K., Szendreyová, A., Galia, R.: Internet/WWW : služby internetu a návrh www stránok (tvorba aplikácíi) 1. vyd. - Banská Bystrica : Koprint, 2001. - 190 s. (Škrinárová: 30 % podiel 3 AH)
 5. ACB -Benedikovič, M., Matiaško, K., Škrinárová, J., at al.: Základy práce v internete 1. vyd. - Bratislava : STU, 1998, ISBN 8022711225  113s. (Škrinárová: 18 % podiel 1 AH)
 6. ACB -Škrinárová, J.:  Operačné systémy: Časť B. Operačný systém UNIX Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1995. - 54 s. ISBN 80-88825-19-9 (100%) 2,5 AH
 7. ACD - Škrinárová, J.:  Systém riadenia obsahu webových stránok na FHV UMB v Banskej Bystrici In : Získanie základných kompetencií vysokoškolských učiteľov pre využitie informačných technológií v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti / vedecký redaktor Peter Zbiňovský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-602-3, s. 165. (100%) 1AH – kapitola.
 8. GII - Operačné systémy: Časť A. Teoretické problémy multiúlohových a multiužívateľských operačných systémov / Jarmila Škrinárová.  Banská  Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1994. - 72 s. (elektronicky).(100%) 3 AH

Autorstvo, resp. spoluautorstvo interných učebných textov a učebných pomôcok

Učebné texty a učebné pomôcky, vybudovanie laboratórií 

 1. 2010 - 2015 Výpočtový klaster SIVVP (Slovenská infraštruktúra pre gridové počítanie), ktorý je zapojený do EGI (European Grid Infrastructure).
 2. 2012 Gridový uzol UMB – vedecké laboratórium.
 3. 2011 Učebná pomôcka pre predmet distribuované operačné systémy – plánovanie úloh v gride pomocou PSO.
 4. 2010 Učebné materiály a pomôcky Migrácia procesov pre predmet distribuované operačné systémy.
 5. 2008 Laboratórium distribuovaných systémov – klaster pre SlovakGrid.
 6. 2006 Laboratórium distribuovaných systémov na báze MOSIXu.
 7. 2005 Učebné materiály a pomôcky: Čas v distribuovaných systémoch pre predmet distribuované operačné systémy.
 8. 2005 Učebné materiály a pomôcky: Plánovanacie algoritmy v operačných systémoch pre predmet operačné systémy.
 9. 2004 Elektronická zbierka príkladov pre predmet operačné systémy.
 10. 2003 Demonštračné programy: Obedujúci filozofi, Spiaci holič a Výrobca – spotrebiteľ pre predmet operačné systémy.

Prednášky na zahraničných univerzitách

 1. Liepajská univerzita v Liepaja Lotyšsko,  Distribuované systémy, paralelné a distribuovaé výpočty, 2012.
 2. Ostravská univerzita Ostrava, Distribuované systémy. 2009.

Zahraničné pobyty 

 1. 2016       1 týždeň        Pobyt zameraný na elektronické vzdelávanie v predmete distribuované operačné systémy. Pedagogická fakulta , Univerzita Karlova, Praha, Česká republika.
 2. 2012       1 týždeň        Študijný pobyt zameraný na výučbu – Distribuované systémy, Liepaja, Lotyšško.
 3. 2009       1 týždeň        Pobyt zameraný na výučbu – Distribuované systémy Ostravská univerzita, Ostrava, ČR.
 4. 2002       1 týždeň        Študijný pobyt zameraný na Neurónové siete TU Chemnitz, SRN.
 5. 2000       2 týždne        Študijný pobyt zameraný na predmet Nové učebné metódy na Leeds Metropolitan University v UK.
 6. 2000       2 týždne        Študijný pobyt zameraný na predmet tvorbu virtuálnej katedry a informačného systému na Internete na OULU Polytechnic University vo Fínsku.
 7. 1999       2 týždne        Študijný pobyt zameraný na predmet Multimédiá a Internet na Leeds Metropolitan University v UK.
 8. 1998       1 mesiac        Študijný pobyt zameraný na použitie neurónových sietí pre riadenie robotov na Universitá di Roma Tre v Ríme, Taliansko.(50000,- SK)
 9. 1997       1 týždeň        Medzinárodná letná škola zameraná na Neurónové siete: Natural Computing, Turku, Fínsko.(Fínske CIMO štipendium cca 20000,-SK)
 10. 1996       1 mesiac        Študijný pobyt zameraný na formy ďalšieho vzdelávania vo Veľkej Británii, Nottingham, UK.

Ďalšie pedagogické aktivity

Vedenie ocenenej diplomovej práce v medzinárodnej ACM súťaži  o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti infoematiky - ACM SPY

 1. 2013 – finalista súťaže – Algoritmy vyvažovania záťaže v gridovom prostredí – Michal Krnáč.

 

Vedenie práce ŠVOČ na FPV UMB V Banskej Bystrici

 1. 2016 – 1. miesto – Mnohorozmerná analýza rozvrhovania vo vysokovýkonných počítačových systémoch – Martin Trnik,
 2. 2013 – 1. miesto – Implementácia hybridného plánovacieho algoritmu PSO+HC vo vysokovýkonnom počítačovom klastri – Michal Krnáč,
 3. 2013 – 2. miesto – Simulátor plánovania úloh v gride – Michal Povinský,
 4. 2011 – 1. miesto – Plánovací algoritmus založený na optimalizácii časticami roja – Michal Krnáč,
 5. 2005 – 1. miesto – Čas v distribuovaných systémoch – Marta Pšenková,
 6. 2004 – 1. miesto – Systém pre riadenie jednosmerného motora – Ján Drugda,
 7. 2003 – 1. miesto – Počítačom podporovaný merací systém MerSy03 – Rastislav Meňuš

Vzdelávanie v rámci CZV

Od roku 2006  Informatika na Univerzite tretieho veku UMB v Banskej Bystrici

 

Ďalšie pedagogické aktivity

 1. Študijná koordinátorka Aplikovanej informatiky na FPV UMB.
 2. Študijná koordinátorka Rozširujúceho štúdia učiteľstva informatiky na FPV UMB.
 3. Členka tímu pre Matematickú Olympiádu, kategória P – programovanie.

Grantové projekty

Projekty VEGA

 1. 2023 – 2025 Grantová úloha VEGA 1/0217/24 Dekompozícia paralelných a distribuovaných výpočtov na veľkých dátach s použitím HPC a cloudových systémov. (UMB, vedúca projektu) – podaný projekt.
 2. 2017 – 2019 Grantová úloha VEGA 1/0487/17 Algoritmy na grafoch a algoritmických štruktúrach (UMB, riešiteľka).
 3. 2012 – 2014 Grantová úloha VEGA 1/0157/12 Zvyšovanie bezpečnosti pomocou telematických aplikácií (riešiteľka – Škrinárová, vedúca projektu - Kalašová Alica, prof. Ing., PhD, ŽU Žilina)
 4. 2007 – 2009 Grantová úloha VEGA 1/4068/07 – Syntéza nehomogénnych častíc hlasu s genetickým algoritmom a zrýchlenie jeho adaptácie v nadväznosti na iné informačné technológie, (UMB, riešiteľka).
 5. 2000 – 2002 Grantová úloha VEGA  1/7489/20 – Neurónové siete v riadení robotov, (UMB, zástupkyňa vedúceho). Výstupy: modely a algoritmy na báze umelých neurónových sietí pre riadenie kĺbu robota.
 6. 1997 – 1999 Grantová úloha VEGA 1/4060/97 – Neurónové siete vo vybraných problémoch riadenia a robotiky, (SAV +UMB, zástupkyňa vedúceho, neskôr vedúca projektu). Výstupy: modely a algoritmy na báze umelých neurónových sietí pre riadenie kĺbu robota.
 7. 1995 – 1997  Grantová úloha VEGA  2/1279/96 – Analýza algoritmov silového riadenia robotov a návrh efektívnych robustných algoritmov, (SAV, riešiteľka). Výstupy: modely a algoritmy na báze umelých neurónových sietí pre riadenie kĺbu robota.

 

 

Projekty APVV

 1. 2006–2008 Projekt APVV LPP-0028-06 – The gate to science unlocked, (UMB, riešiteľka). Výstupy projektu: súbor prednášok s cieľom sprístupniť nové vedecké poznatky pre študentov, vedenie projektov študentov.

Projekty KEGA

 1. 2020 – 2022 Grantová úloha KEGA 018UMB-4/2020 Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní (UMB+ KU V Ružomberku + UKF v Nitre, vedúca projektu)
 2. 2017 – 2019 Grantová úloha KEGA 009KU-4/2017 Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní (KU V Ružomberku + UMB, zodpovedná riešiteľka spolupracujúceho pracoviska)

Projekty Štátneho programu výskumu a vývoja

 1. 2010–2015 Národný projekt  NFP 26230120002 - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie SIVVP. (vedúca projektu na UMB a zástupca vedúceho, celkový rozpočet projektu je 12684250€, rozpočet pre UMB je 1172900€) Výstup: gridový uzol na UMB zapojený do slovenskej a európskej infraštruktúry.

Projekty Leonardo da Vinci

 1. 2006 – 2008 FIN-04-A-PL-56-b DYNAMO II. Dynamically Motivating Training Initiatives in Mobile Cultures II., University of Applied Sciences Raahe, Fínsko (riešiteľka). Výstup: Získanie skúseností pre fínskych študentov v slovenských firmách na báze spolupráce na softvérových projektoch.

Projekty ESF

 1. 2006–2009 Projekt ESF  SOP ĽZ 1940/2006 Realizácia školení učiteľov so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese – za (UMB, koordinátorka projektu – zodpovedná riešiteľka za UMB, 2 400 000,- Sk). Výstup: Preškolenie  a ECDL testovanie vysokoškolských pedagógov.

Projekty operačného programu vzdelávanie

 1. 2009-2013 Projekt Rozvoj znalostých a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB v Banskej Bystrici. Operačný program vzdelávanie ITMS kód projektu 26110230019 (lektorka, riešiteľka). Výstup: Tvorba učebníc a výučba doktorandov na UMB.

Projekty Tempus

 1. 1997–1999 Projekt TEMPUS – PHARE: Flexible Learning and Continuing Education, (FEI STU Bratislava, riešiteľka). Výstup: Tvorba učebníc a kurzov pružného vzdelávania.
 2. 1998–2001 Projekt TEMPUS – PHARE: METEA – Modern Education of Teachers, (UMB, finančná koordinátorka 14 000 000,–SK). Výstupy: Elektronický systém pre podporu vzdelávania – virtuálna katedra, metodiky moderného vzdelávania, zavedenie 4 predmetov, úprava študijných programov,4 vysokoškolské skriptá.

Rozvojové projekty MŠ SR

 1. 2008 – 2010 Príprava národného projektu SIVVP – Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie. (zodpovedná riešiteľka). Výstup: národný projekt.
 2. 2007 Projekt SlovakGrid - 2. projekt pre rozvoj a implementáciu GRID technológií na Slovensku.  Infraštruktúrny projekt MŠSR – (zodpovedná riešiteľka, 100 000,- Sk). Výstup: pracovisko pre prístup k európskym gridovým výpočtovým zdrojom.
 3. 2005 Projekt SlovakGrid. – projekt pre rozvoj a implementáciu GRID technológií na Slovensku. Infraštruktúrny projekt MŠSR – (riešiteľka, 100 000,- Sk). Výstup: pracovisko pre prístup k európskym gridovým výpočtovým zdrojom a malý výpočtový uzol na UMB.

Iné projekty

 1. 2003 Cyklus kurzov o pružnom vzdelávaní, v spolupráci s FEI STU Bratislava www.primakurzy.sk/index1.html. Výstup: Cyklus kurzov.
 2. 2003 - doteraz. Realizácia elektronického vzdelávania pomocou systému Moodle pre študentov Aplikovanej informatiky.
 3. 2002 Dištančné vzdelávanie s podporou vzdelávania cez Internet.
 4. 2000 Projekt virtuálnej katedry – pre dištančných študentov (e-learning).

Nové realizované materiály, metodiky a technológie

Metodika dištančného vzdelávania a e- vzdelávania pre doktorandov na UMB v Banskej Bystrici

 

Posudzovateľská činnosť

 1. 2016 – recenzný posudok na článok v časopise ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA – Current Contents Connect.
 2. 2016 – recenzný posudok na článok v časopise ACTA ELECTROTECHNICA  ET INFORMATICA – IEEE, WoS.
 3. 2015 – recenzný posudok na článok v časopise JOURNAL of INFORMATION and ORGANIZATIONAL SCIENCES – SCOPUS.
 4. 2015 – recenzný posudok na vysokoškolskú učebnica Informatika, ŽU v Žiline. 
 5. 2015 – recenzný posudok na vysokoškolskú učebnica Informatika pre manažérov, ŽU v Žiline.
 6. 2015 – 2 recenzné posudky na články na konferenciu INORMATICS 2015, IEEE, WoS.
 7. 2014 – 2 recenzné posudky na články v časopise ACTA ELECTROTECHNICA  ET INFORMATICA – IEEE, WoS.
 8. 2014 – 3 recenzné posudky na články na sympózium SIGCSE’15  the 46th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, ACM, SCPOUS.
 9. 2013 – recenzný posudok na článok v časopise ACTA ELECTROTECHNICA  ET INFORMATICA – IEEE, WoS.
 10. 2012 – recenzný  posudok na článok na IEEE konferenciu CHUSER 2012
 11. 2012 – recenzný posudok na článok na IEEE konferenciu ICCSII 2012
 12. 2012 – recenzný posudok na článok IEEE konferenciu ISIEA 2012
 13. 2012 – recenzný posudok na projekt KEGA
 14. 2012  – 2 recenzné posudky na článok v časopise ACTA ELECTROTECHNICA  ET INFORMATICA – IEEE.
 15. 2011  – 3 recenzné posudky na články na 14 th International Conference on Interactive Collaborative Learning,sponsored by IEEE, Wien : International Associaton of Online Engineering.
 16. 2011 –  2 recenzné posudky na články na výboru  2 th Internetional Conference on computational Intelligence, Modeling and Simulation, CSSIM 2011, Brno ČR.
 17. 2011  – 1 recenzný posudok na článok v časopise Journal of Information, Control and Management systems, 2011.Vol.9, No. 2. ISSN: 1336-1716
 18. 2009  – 1 recenzný posudok na článok v časopise Journal of Information, Control and Management systems, 2009.Vol.7, No. 2. ISSN: 1336-1716
 19. 2011 posudok na projekt KEGA.
 20. 2009 členka medzinárodnej poroty v súťaži „The Best-Designed Course/Lesson Award “In 10th Internetional Conference Virtual University
 21. 2009 posudky na 2 projekty APVV.
 22. 2008 členka medzinárodnej poroty v súťaži „The Best-Designed Course/Lesson Award “In 9th Internetional Conference Virtual University
 23. 2007 členka medzinárodnej poroty v súťaži „The Best-Designed Course/Lesson Award “In 8th Internetional conference Virtual University
 24. 2007 posudky na 2 projekty APVV.
 25. 2006 posudzovateľka európskych vedeckých projektov (3 projekty) pre agentúru INTAS, Brusel.
 26. 2006 posudok na 1 projekt APVV.
 27. 2006 členka medzinárodnej poroty v súťaži „The Best-Designed Course/Lesson Award “In 7th Internetional Conference Virtual University
 28. 2005 posudzovateľka európskych vedeckých projektov (2 projekty) pre agentúru INTAS, Brusel.
 29. 2005 členka medzinárodnej poroty v súťaži „The Best-Designed Course/Lesson Award “ In 6th Internetional Conference Virtual University
 30. 2004 členka medzinárodnej poroty v súťaži „The Best-Designed Course/Lesson Award “In 5th Internetional Conference Virtual University
 31. 2004 - 3 recenzné posudky na články na konferenciu I&IT 2004 Banská Bystrica
 32. 1999 – 3 recenzné posudky na články na konferenciu I&IT 1999 Banská Bystrica

Členstvo v Štátnych skúšobných komisiách a odborových radách

 1. Od 2016 členka odborovej komisie v študijnom odbore Aplikovaná informatika v 3. stupni vysokoškolského štúdia na FRI ŽU v Žiline.
 2. V roku 2015  členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce a oponentka dizertačnej práce Ing. Zdenky Winklerovej  na tému „Inteligence skupiny“. Fakulta informačních technologií, VUT Brno.
 3. V roku 2015 oponentka dizertačnej práce Ing. Michala Kveta na FRI ŽU v Žiline na tému "Vyhľadávanie a indexovanie v temporálnych databázach" a členka komisie pre obhajobu dizertačných prác.

 4. V roku 2015 oponentka práce k dizertačnej skúške Mgr. Miloša Herdu: "Paralelné metaheuristiky pre lokačné úlohy s kapacitným obmedzením" a členka komisie pre štátne skúšky doktorandov v odbore Aplikovaná informatika.

 5.  V roku 2015 členka skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom programe informatika  na FEI Technickej univerzity v Košiciach:  Ing. Dávida Cimbaláka: Model automatického výberu optimálneho záberu v multikamerovom streamingu a Ing. Milana Nosáľa: Podpora porozumenia kódu prostredníctvom zámerovo-orientovaných projekcií.

 6.  V roku 2014 oponentka habilitačnej práce Ing. Jána Janecha, PhD. s názvom „Informačné systémy s asynchrónnou aktualizáciou dát“ a členka habilitačnej komisie v odbore Aplikovaná informatika na FRI ŽU v Žiline.

 7. Od 2011 členka komisie pre štátne skúšky a obhajoby prác na FRI ŽU Žilina.
 8. Od 2006 každoročne doteraz - členka komisií pre štátne záverečné skúšky v študijnom programe Aplikovaná informatika Mgr. na FPV UMB v Banskej Bystrici.
 9. Od 2005 každoročne doteraz - členka komisie pre štátne záverečné skúšky v odbore Výpočtová technika a informatika na FEI TU Košice.
 10. Od 2004 každoročne doteraz - členka komisií pre štátne záverečné skúšky v študijnom programe Aplikovaná informatika Bc. na FPV UMB v Banskej Bystrici.
 11. Od 2004 každoročne doteraz - členka komisií pre štátne záverečné skúšky v študijnom programe Učiteľstvo informatiky na FPV UMB v Banskej Bystrici.
 12. 2005 schválená vedeckou radou FEI VŠB TU Ostrava, ČR ako členka komisie pre obhajoby dizertačných prác a štátne doktorandské skúšky pre študijný program tretí stupeň Informačné technológie P2646.

Členstvo v programových výboroch konferencií

 1. 2011 členka medzinárodného programového výboru 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning. IEEE, Wien : International Associaton of Online Engineering.
 2. 2011 členka medzinárodného programového výboru  2th Internetional conference on computational Intelligence, Modeling and Simulation, CSSIM 2011, Brno ČR.
 3. 2011 členka medzinárodného programového výboru 7th International Conference on Grid Computing for Complex Problems,. Bratislava : Ústav informatiky SAV.
 4. 2010 členka medzinárodného programového výboru 6 th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems, Bratislava : Ústav informatiky SAV.
 5. 2009 členka medzinárodného programového výboru 5th International Conference on Grid Computing for Complex Problems,. Bratislava : Ústav informatiky SAV
 6. 2009 členka medzinárodného programového výboru 1th Internetional conference on computational Intelligence, Modeling and Simulation. IEEE Brno ČR.
 7. 2009 členka medzinárodného programového výboru 10th Internetional conference Virtual University
 8. 2008 Členka medzinárodného programového výboru konferencie ITS 08 Bratislava.
 9. 2008 Členka medzinárodného programového výboru konferencie IDEME 08 Bratislava,
 10. 2008 členka medzinárodného programového výboru 9th Internetional conference Virtual University
 11. 2008 členka medzinárodného  programového výboru 4 th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems, Bratislava : Ústav informatiky SAV.
 12. 2007 Členka medzinárodného odborného výboru konferencie ITS 07 Bratislava.
 13. 2007 Členka medzinárodného odborného výboru konferencie IDEME 07 Bratislava,
 14. 2007 členka medzinárodnej súťažnej poroty 8th Internetional conference Virtual University
 15. 2007 členka medzinárodného programového výboru medzinárodnej konferencie DIDINFO 2007.
 16. 2006 členka medzinárodného programového výboru medzinárodnej konferencie DIDINFO 2006.
 17. 2006 členka členka medzinárodnej súťažnej poroty 7th Internetional conference Virtual University.
 18. 2005 členka členka medzinárodnej súťažnej poroty 6th Internetional conference Virtual University. 

Publikácie

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:30 - 10:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie si je potrebné dohodnúť vopred mailom. Ďakujem.