Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra informatiky
Tajovského 40
97401 Slovakia

Profesijná charakteristika

Researcher ID

 

ORCID

 

Kvalifikačný rast: 

 • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2008-2013
  • štúdijný odbor: Aplikovaná informatika
 • interný doktorand: FPV UMB, 2014 - 2017
  • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
  • školiteľ: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Multimedíalne prostredie ako motivačný nástroj v príprave učiteľa matematiky.
  rigorózne konanie: FPV UMB, 2017
  • téma rigoróznej práce: Mobilné aplikácie ako pomôcka pri vyučovaní matematiky
 • odborný asistent Katedra informatiky- Aplikovaná informatika 2017-

Vyučované predmety:

 • Programovanie 3
 • Úvod k informatike
 • Diskrétna matematika
 • Webové technológie 1
 • Webové technológie 2
 • Webové technológie 4
 • Didaktika informatiky 1
 • Didaktika informatiky 2
 • Mimoškolská činnosť z informatiky

Ocenenia

 • Srdce na dlani v kategórii "Projekt roka 2019" -  "Informatický krúžok FPV UMB"
 • 17. ročník soutěže eLearning (Hradec Králové, ČR)
  • 2. cena „ELEARNINGOVÝ KURZ – VYBRANÉ KAPITOLY Z DISKRÉTNEJ MATEMATIKY“
  • autor Voštinár, P (80%). a Hanzel, P. (20%)
 • 18. ročník soutěže eLearning (Hradec Králové, ČR)
  • Cenu České společnosti pro systémovou integraci za kurz „ELEARNINGOVÝ KURZ – WEBOVÉ TECHNOLÓGIE“
  • autor Voštinár, P. (100%)
 • 19. ročník soutěže eLearning (Hradec Králové, ČR)
  • 1. cena „ELEARNINGOVÝ KURZ DIDAKTIKA PLANIMETRIE A STEREOMETRIE“
  • autor Voštinár, P (80%). a Hanzel, P. (20%)

Riešené projekty

 

 • KEGA 003TTU-4/2015 – úspešne ukončený projekt, riešiteľ, Elektronické kurzy pre vyučovanie matematiky na základných školách a v prvých 4 ročníkoch osemročných gymnázií
 • KEGA 003UMB-4/2017 – zodpovedný riešiteľ, Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky, Účasť: 2017, Vedúci riešiteľ: PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. (UMB)
 • KEGA 003TTU-4/2018 - riešiteľ, Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školác, Účasť: 2018, Vedúci riešiteľ: PaedDr. Milan Pokorný, PhD. (PdF)
 • Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ riešiteľ od roku 2018
 • Nadácie:
  • E-Talent – Nadácia Tatra Banky 2018, UX lab– zodpovedný riešiteľ
  • E-školy pre budúcnosť  2018/2019– Nadácia Orange, zodpovedný riešiteľ, Programovanie mobilných aplikácii a robotov pre deti zo základných škôl
  • Meet and Code 2019, zodpovedný riešiteľ, Programovanie robotických didaktických pomôcok
  • Meet and Code 2018 + OZ SPy Programovanie edukačných dosiek micro:bit

Vedenie záverečných prác

 • Bakalárske práce: 2
 • Magisterské práce: 6
 • ŠVK Nitra-BB: 2

Členstvo v programovom výbere konferencií:

 • DIDINFO (od 2017) http://www.didinfo.net/

 

Členstvo v redakčnej rade časopisov:

 • The Elementary Mathematics Education Journal,

  • published by the Department of Mathematics Faculty of Education Palacký University in Olomouc.

 

Iná činnosť

 • Popularizácia informatiky
  • Vedenie „Informatického krúžku“ pre žiakov ZŠ, 2x týždenne po 1,5h, od akademického roka 2018/2019
  • SŠ Žiar nad Hronom (programovanie mobilných aplikácii) 2019
  • ZŠ Bakošova 2018 (workshop didaktické pomôcky – makeblock), 
  • ZŠ Radvanská 2018 (programovanie robotických pomôcok a mobilných aplikácii)
  • Noc výskumníkov 2018 – Objav v sebe informatika
  • Noc výskumníkov 2019 
  • Workshopy na FPV UMB – Smarthome 2019 (2 x 5 dňový workshop počas maturitného týždňa), 
  • Realizovanie workshopov konferencia DidInfo 2019, DidMatTech 2019

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:30 - 11:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie mimo konzultačných hodín po dohode - emailom.