print

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra matematiky
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 226A
Telefón: 048 446 7135

Tajovského 40
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Email: Lukas.Laffers@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
kedykoľvek podľa dohody (kontakt prosím cez email alebo osobne)

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • PhD. - NHH Bergen, 2014
 • Mgr. - FMFI UK Bratislava, 2009

Oblasti vedeckého záujmu:

 • 62P20 Ekonometria
 • 91BXX Matematická ekonómia

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Teória Pravdepodobnosti 1
 • Moderná Aplikovaná Regresia 1
 • Moderná Aplikovaná Regresia 2
 • Stochastické Procesy vo financiách a Poisťovníctve
 • Výpočty a simulácie v jazyku R 3

 

Osobná stránka: www.lukaslaffers.com

Miestnosť:
226A
Telefón:
048 446 7135