Kde ma nájdete

Katedra matematiky
Tajovského 40
97411 Slovensko

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

  • PhD. - NHH Bergen, 2014
  • Mgr. - FMFI UK Bratislava, 2009

Oblasti vedeckého záujmu:

  • 62P20 Ekonometria
  • 91BXX Matematická ekonómia

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

  • Teória Pravdepodobnosti 1
  • Moderná Aplikovaná Regresia 1
  • Moderná Aplikovaná Regresia 2
  • Stochastické Procesy vo financiách a Poisťovníctve
  • Výpočty a simulácie v jazyku R 3
  • Pravdepodobnosť a štatistika

 

Osobná stránka: www.lukaslaffers.com

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
kedykoľvek podľa dohody (kontakt prosím cez email alebo osobne)