Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra techniky a technológií
Tajovského 40
974 01 Slovensko

Profesijná charakteristika

Martin KUČERKA, Ing. PhD.

Katedra techniky a technológií
FPV, UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť: 219
tel.: +421 48 446 7219
e-mail: martin.kucerka@umb.sk

Výučba

Zimný semester

Technické kreslenie, Vybrané kapitoly zo strojov a zariadeníVybrané kapitoly z materiálov a technológií dreva, Stroje a zariadenia na opracovanie dreva a kovu

Letný semester

Technická grafika, Vybrané kapitoly zo strojov a zariadeníTechnická prax 1

Vzdelanie

Ing.

TUZVO - DF

2004

PhD.         

TUZVO - DF

2008

Oblasti výskumu

- Oblasť výskumu: 5.2.43 - Technológia spracovania dreva

- Oblasť výskumu fyzikálnych vlastností prachovej frakcie triesok vzniknutých v procesoch  trieskového delenia a obrábania dreva, oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Obrábanie a delenie dreva na drevodeliacich a drevoobrábacích strojoch, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, výskum vlastností triesok vzniknutých pri pílení, efektívnosť odlučovacích zariadení v drevospracujúcom priemysle. 

Riešené projekty

VEGA 1/0323/23 Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrickým ručným náradím vedúci projektu

KEGA 006UMB-4/2022 Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania v predmete technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu oblasť - spoluriešiteľ

KEGA 004UMB-4/2024 Nové prístupy v technickom vzdelávaní v súčasnej škole - spoluriešiteľ

Ukončené projekty

KEGA 026UMB-4/2021 Demonštračné laboratórium bezpečnosti práce pre ručné strojné zariadenia v interakcii človek-stroj - vedúci projektu

VEGA 1/0629/20 Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje - zástupca vedúceho projektu

VEGA 1/0725/16 Predikcia kvality vytvoreného povrchu pri frézovaní rastlého dreva stopkovými žiletkovými frézami na CNC obrábacích frézach spoluriešiteľ

KEGA 002UMB-4/2015 Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní - spoluriešiteľ

ITMS 26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - spoluriešiteľ

KEGA 005UMB-4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické odborné predmety - spoluriešiteľ

VEGA 1/2402/05 Výskum fyzikálnych vlastností prachovej frakcie triesok vzniknutej v procese trieskového delenia a obrábania dreva, vedúci projektu - spoluriešiteľ

KEGA 3/6068/08 Technická legislatíva v drevospracujúcom priemysle - spoluriešiteľ

VEGA 1/0315/17 Výskum relevantných vlastností termicky modifikovaného dreva pri kontaktných javoch v procese obrábania s predikciou získania optimálneho povrchu - spoluriešiteľ

KEGA 009TUZ-4/2017 Budovanie progresívneho experimentálneho laboratória pre inováciu foriem výučby v študijnom programe Protipožiarna ochrana a bezpečnosť - spoluriešiteľ

Výber publikačnej činnosti

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch (Web of science):

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KRIŠŤÁK, Ľ., RUŽIAK, I., GAFF, M.Efficiency of sanding belts for beech and oak sanding. In Bioresources. Raleigh: North Carolina State university. ISSN 1930-2126. Vol. 11, no. 2 (2016), pp. 5242-5254. 

MRAČKOVÁ, E., KRIŠŤÁK, Ľ., KUČERKA, M., GAFF, M., GAJTANSKA, M. Creation of wood dust during wood processing: Size analysis, dust separation and occupational health. In Bioresources. Raleigh: North Carolina State university. ISSN 1930-2126. Vol. 11, no. 1 (2016), pp. 209-222.

IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., RUŽIAK, I., GAJTANSKA, M., KUČERKA, M. Thermophysical properties of OSB boards versus equilibrium moisture content.In Bioresources. Raleigh: North Carolina State University. ISSN 1930-2126. Vol. 12, no. 4 (2017), pp. 8106-8118.

RUŽIAK, I., IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., RÉH, R., MITTERPACH, J., OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Influence of urea-formaldehyde adhesive modification with beech bark on chosen properties of plywood. In Bioresources. Raleigh: North Carolina State University. ISSN 1930-2126. Vol. 12, no. 2 (2017), pp. 3250-3264.

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KRIŠŤÁK, Ľ., IGAZ, R.Granulometric analysis of sanding dust from selected wood species. In BioResources. Raleigh: North Carolina State University, 2018. ISSN 1930-2126. Vol. 13, no. 4 (2018), pp. 7481-7495.

KUČERKA, M., OČKAJOVÁ, A..Thermowood and granularity of abrasive wood dust. In Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISSN 1336-3824. roč. 60, č. 2 (2018), s. 43-51.

KVASNOVÁ, P., KUČERKA, M., HRUBÝ, D., NOVÁK, D., NOVÁK, V.Hardness tests and dimensional and shape precision analysis of construction and agricultural machinery components. In Manufacturing technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. ISSN 1213-2489. roč. 18, č. 6, s. 943-949.

RÉH, R., IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., RUŽIAK, I., GAJTANSKA, M., BOŽÍKOVÁ, M., KUČERKA, M. Functionality of Beech Bark in Adhesive Mixtures Used in Plywood and Its Effect on the Stability Associated with Material Systems. In: Materials. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019. ISSN 1996-1944. Vol. 12, no. 8 (2019), 1298.

OČKAJOVÁ, A., BARCÍK, Š., KUČERKA, M., KOLEDA, P., KORČOK, M., VYHNÁLIKOVÁ, Z. Wood Dust Granular Analysis in the Sanding Process of Thermally Modified Wood versus its Density. In BioResources. Raleigh: North Carolina State University, 2019. ISSN 1930-2126. Vol. 14, no. 4 (2019), pp. 8559-8572.

KORČOK, M., KOLEDA, P., BARCÍK, Š., OČKAJOVÁ, A., AND KUČERKA, M. Effect of technological and material parameters on final surface quality of machining when milling thermally treated spruce wood. In BioResources. Raleigh: North Carolina State University, 2019. ISSN 1930-2126. Vol. 14, no. 4 (2019), pp. 10004-10013.

KMINIAK, R., SIKLIENKA, M., IGAZ, R., KRIŠŤÁK, Ľ., GERGEĽ, T., NĚMEC,M., RÉH, R., OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Effect of Cutting Conditions on Quality of Milled Surface of Medium-density Fibreboards. In BioResources. Raleigh: NC State University, 2020. ISSN 1930-2126. Vol. 15, no. 1 (2020), pp. 746-766.

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KMINIAK, R., KRIŠŤÁK, Ľ., IGAZ, R., RÉH, R.Occupational Exposure to Dust Produced When Milling Thermally Modified Wood. In International Journal of Environmental Research and Public Health [elektronický zdroj]: Open Access Journal. Basel: MDPI, 2020. ISSN 1661-7827. Vol. 17, no. 5 (2020), 1478.

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., KMINIAK, R., ROGOZIŃSKI, T. Granulometric composition of chips and dust produced from the process of working thermally modified wood. In Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISSN 1336-3824. roč. 62, č. 1, s. 103-111.

KUČERKA, M., OČKAJOVÁ, A., KMINIAK, R., PĘDZIK M, ROGOZIŃSKI, T. The Effect of the Granulometric Composition of Beech Chips from a CNC Machining Center on the Environmental Separation Technique. In Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2022. ISSN 1336-3824. roč. 64, č. 1, s. 89-97.

DOI: 10.17423/afx.2022.64.1.08

SYDOR, M., MAJKA, J., HANINCOVÁ, L., KUČERKA, M., KMINIAK, R., KRIŠŤÁK, Ľ., PĘDZIK, M., OČKAJOVÁ, A., ROGOZIŃSKI, T. Fine dust after sanding untreated and thermally modified spruce, oak, and meranti wood. In: European journal of wood and wood products: Holz als Roh - und Werkstoff - Heidelberg: Springer-Verlag, 2023. ISSN 0018-3768. Vol. 81, no. 6 (2023), pp. 1455-1464. Dostupné na: https://link.springer.com/ article/10.1007/s00107-023-01971-2.

 

Učebnice pre základné školy:

ŽÁČOK, Ľ., KUČERKA, M., PAVLOVKIN, J., ĎURIŠ, M. Technika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. zodp. red.: Miroslav Veselovský, rec.: Mária Škodová, Roman Sivák. 1. vyd. Banská Bystrica : TBB, a. s., 2012. 96 s. ISBN 978-80-971037-0-5

 

Skriptá a učebné texty: 

KUČERKA, M. Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 137 s. ISBN 978-80-557-0619-1 

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Materiály a technológie 1: Drevárske technológie. rec. Ladislav Dzurenda, Štefan Barcík - 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011. 115 s. ISBN 978-80-557-0262-9

KUČERKA, M., OČKAJOVÁ, A., KVASNOVÁ, P., KMINIAK, R. Nástroje a náradie na ručné opracovanie dreva. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2023. 102 s. [8,50 AH]. ISBN 978-80-557-2097-5.

 

Ostatné vedecké články a publikácie:

AED

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., BANSKI, A. The influence of heat treatment on granularity of sand wood dust. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2018 = Chip and chipless woodworking processes 2018: vedecký časopis: scientific journal. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISSN 2453-904X. Roč. 11, č. 1 (2018), s. 123-130.

AFD

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M., BANSKI, A., ROGOZINSKI, T. Factors affecting the granularity of wood dust particles. In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2016 = Chip and chipless woodworking processes 2016 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej konferencie, 08.-10.09.2016 Zvolen / rec. Nencho Delijski, Vladimír Goglia ... [et al.]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016. ISSN 2453-904X. s. 137-144. 

AFD

KUČERKA, M., OČKAJOVÁ, A. Analýza zrnitosti piliny z procesov pílenia suchého smrekového a dubového dreva. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2014 : zborník prednášok, IX. medzinárodná vedecká konferencia, Zvolen, 11. - 13. september 2014 / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski ; rec. Nencho Delijski, Alena Očkajová ... [et al.]. - Zvolen : Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-228-2658-7. s. 105-110. 

AFH

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Granulometric analysis of particles  from the machining process MDF. In: Chip and chipless woodworking processes 2012 : proceedings of Meeting Abstracts, The 8th international science conference, Zvolen, 6-8 september 2012 / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski ; rec. Nencho Delijski ... [et al.]. Zvolen : Technická univerzita, 2012, s. 40. ISBN 978-80-228-2386-9 

AFC

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Granularity of dust particles obtained in the process of sanding and milling of particleboard. In Woodworking Techniques : proceedings of the 4th International Science Conference, Prague September 7. - 10. 2011 / rec. Štefan Barcík ... [et al.]. - Prague : Czech University of Life Sciences, 2011. 211-217. ISBN 978-80-213-2182-3 

ABC

Dzurenda, L., KUČERKA, M. Granularity of sawdust from processes of wood sawing with frame, log band and circular saws. In: Wood machining and processing - product quality and waste characteristics / ed. Jarosław Górski, Marcin Zbieć. - Warsaw : WULS - SGGW Press, 2009. 96-115. ISBN 978-83-7583-107-8 

AFC

OČKAJOVÁ, A., KUČERKA, M. Granular analysis of dust particles from profiling and sanding process of MDF. In Woodworking techniques : 3rd International Scientific Conference - Zagreb, Croatia : Faculty of Forestry, 2009, 187-192. ISBN 978-953-292-009-3 

AAB

DZURENDA, L., ORLOWSKI, K. A., WASIELEWSKI, R., KOPECKÝ, Z., ROUSEK, M., NOVÁK, V., KUČERKA, M., BANSKI, A., OČKAJOVÁ, A., BELJAKOVÁ, A.Vplyv techniky na kvalitu deleného a obrábaného dreva. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2008. 140 s. Kapitola 4: Technologická charakteristika piliny z procesov pílenia dreva na rámových, kmeňových pásových a kotúčových pílach. s. 93-114. ISBN 978-80-228-1923-7

 

 

Publikačná činnosť:

 

ORCID icon http://orcid.org/0000-0002-3875-0232

ResearcherID: C-7885-2019

Scopus Author ID: 57003346600 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
08:00 - 10:00
Štvrtok
-
Piatok
-