Kde ma nájdete

Doktorandi,Katedra matematiky
Tajovského 40
97401 Slovensko

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast

 • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2018 (Poistná, finančná a štatistická matematika)
 • Interný doktorand: FPV UMB, 2018-2022
  •  študijný odbor: Matematická analýza
  •  školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
  •  téma dizertačnej práce: Topologická dynamika na jednorozmerných kontinuách

 

Vyučované predmety

 • Matematické metódy v environmentalistike
 • Matematika 1
 • Moderná aplikovaná regresia 1, 2 - cvičenia
 • Oceňovanie finančných derivátov 1, 2 - cvičenia
 • Pravdepodobnosť a štatistika
 • Teória rizika 2
 • Úvod do finančnej matematiky

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie po dohode.