Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Spolupráca

Od septembra 2017 CGIaDT spolupracuje so Strediskom lavínovej prevencie Horskej záchrannnej služby na výskume možností monitorovania lavínového rizika za využitia moderných geoinformačných metód, konkrétne leteckej fotogrametrie a laserového 3D skenovania v modelovom území Žiarskej doliny v Západných Tatrách.

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela