Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Teória a popularizácia s CERNom II. (TEPOC II.)

Číslo projektu:TEPOC II Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Prirodzené duality: piggyback konštrukcie, bohrovské kompaktifikácie a prezentácie zväzovo-usporiadaných algebier

Číslo projektu:VEGA 1/0337/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

CAD pre Krajinné inžinierstvo

Číslo projektu:KEGA 007SPU-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Homo Chemicus - klub mladých chemikov

Číslo projektu:KEGA 034UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Koherentné konfigurácie, algebraické a kombinatorické štruktúry a ich aplikácie v algebraickej teórii grafov

Číslo projektu:VEGA 1/0988/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. Klin Mikhail

Multimediálna učebnica zo základov štruktúrnej geológie

Číslo projektu:KEGA 055UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Rozvoj poznávacích operácií žiakov prostredníctvom experimentálnych aktivít vo výučbe školskej fyziky a ďalších prírodovedných predmetov

Číslo projektu:KEGA 049UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov

Číslo projektu:APVV SK-CN-2015-0004 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Molekulové vlastnosti excitovaných stavov a solvatochromizmus: premostenie experimentu a teórie

Číslo projektu:APVV-SK-FR-2015-0003 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Molecules In Motion (MOLIM)

Číslo projektu:COST Action CM1405 (MoU:oc-2014-1-18725) Doba riešenia projektu:20. Marec 2015 - 19. Marec 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

COST

Dynamické systémy: minimálnosť, rozšírenia, zložitosť

Číslo projektu:VEGA 1/0786/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Vývoj technológie s pomocou využitia Miskanta obrovského (Miscanthus giganteus L.) - nového vysokoefektívneho fytoremedianta na zlepšenie biologických vlastností pôd .....

Číslo projektu:04551/GF Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. Valentyna V. Pidlisniuk, DrSc.

Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia ...

Číslo projektu:VEGA 1/0664/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Dynamika hustej a horúcej jadrovej hmoty

Číslo projektu:VEGA 1/0469/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Dr. rer. nat. Dipl. Ing. Evgeni Kolomeitsev

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére

Číslo projektu:KEGA 035UMB-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.

Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií zo spracovania dreva

Číslo projektu:VEGA 1/0547/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch

Číslo projektu:VEGA 1/0650/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Parazitické protista - nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe

Číslo projektu:KEGA 041UK-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.

Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy

Číslo projektu:VEGA 1/0538/15 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.