Vedecké kolokvium: Lukáš Demovič "HPC na Slovensku a v Európe"

Začiatok (dátum, čas):2. 10. 2019, 13:00

02/10/2019

Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Centrum spoločných činností SAV, Bratislava


2. október 2019 | 13:00 | miestnosť F234


Prednáška je spoluorganizovaná v rámci celoslovenského podujatia na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku - Extrapolácie 2019. Bude hovoriť o aktuálnom a plánovanom stave infraštruktúry pre vysokovýkonné výpočty (HPC) na Slovensku. Venovať sa bude aj zapojeniu sa SR do európskych výskumných infraštruktúr v oblasti HPC. V neposlednom rade sa poslucháči dozvedia, ako získať prístup k strojovému času na najmodernejších superpočítačoch v Európe, alebo aké treníngové a vzdelávacie aktivity im vieme poskytnúť.

 

Prílohy ku stránke