Vedecké kolokvium: Monika Janišová "Nech žijú karpatské lúky!!!"

Začiatok (dátum, čas):31. 1. 2018, 13:00

31/01/2018

Mgr. Monika Janišová, PhD.
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV


31. január 2018 | 13:00 | miestnosť F234


Abstrakt

Karpatské lúky sú domovom biodiverzity, zdrojom prírodnej krásy a kultúrnych hodnôt. Mimoriadnu hustotu druhov na malých plochách, zaznamenanú práve v Karpatoch, vedci zatiaľ nedokázali uspokojujúco vysvetliť. Jedným zo základných predpokladov jej zachovania je existencia tradičnej vidieckej kultúry, ktorá po stáročia formovala vidiecku krajinu. Všetko však nasvedčuje tomu, že pestré a voňavé lúčne scenérie zostali už len v našich spomienkach. Zmeny vo využívaní krajiny a opúšťanie tradičného hospodárenia spôsobili doposiaľ nevídané straty biodiverzity a prispeli k postupujúcej homogenizácii lúčnych porastov v celej Európe. Aké poklady sa stále skrývajú v Karpatoch, aké sú možnosti ich zachovania a koľko času nám zostáva? Aj o tom bude táto prednáška.

 

Prílohy ku stránke