Gáperová – Gáper – Michalíková – Beck

ELEKTRONICKÉ PRAKTIKUM Z MYKOLÓGIE

Elektronické praktikum z mykológie predstavuje súhrn praktických úloh z rôznych súčastí mykologického poznania. Členené je do troch oblastí: Makroskopické vlastnosti húb, Mikroskopické vlastnosti húb a Molekulové analýzy húb. Každá oblasť pozostáva zo štyroch tém, ktoré začínajú úvodným teoretickým prehľadom, pokračujú didaktickou poznámkou a vyúsťujú do praktickej úlohy resp. úloh, ktoré študenti overili v praxi. Praktikum je interaktívne, kedykoľvek môžeme vložiť ďalšiu úlohu alebo vlastnú poznámku, obrázok a pod. Dostupné je pre študentov vysokých škôl prírodovedného zamerania, ale vybrané časti aj pre študentov gymnázií. Vytvorené je vo formáte ePub a použiteľné vo všetkých zariadeniach – v počítačoch, v tabletoch, v telefónoch.

Na to, aby sme mohli praktikum používať v interaktívnom režime potrebujeme si stiahnuť dodatočné aplikácie. Na mobilných zariadeniach a tabletoch odporúčame použiť aplikáciu Kotobee Reader (v systémoch Android je voľne dostupná v aplikácií Google Play) a na osobnom počítači odporúčame na prezeranie skrípt použiť aplikáciu Adobe Digital Editions (na stiahnutie tu https://www. adobe.com/sk/solutions/ebook/digital-editions/download ).

Skriptá ELEKTRONICKÉ PRAKTIKUM Z MYKOLÓGIE – súbor na stiahnutie

Jedna z úloh Elektronického praktika z mykológie (1.4.1 Elektronická determinácia druhov húb z rodu lesklokôrovka pomocou MATLAB aplikácie) vyžaduje inštaláciu programu MATLAB Runtime a následnú inštaláciu samotnej MATLAB aplikácie. Uvádzame pokyny na obsluhu aplikácie Determinácia lesklokôroviek:

Uvedená aplikácia slúži na determináciu druhov húb z rodu lesklokôrovka (Ganoderma spp.). Na spustenie aplikácie je potrebné mať v počítači nainštalovaný bezplatný program MATLAB Runtime, ktorý stiahneme z oficiálnej stránky prostredia MATLAB na adrese:

https://uk.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html

V zozname ponúkaných možností nájdeme verziu R2015a a ďalej si vyberieme možnosť podľa toho, aký operačný systém používame (najčastejšie Windows) a akú máme architektúru počítača, a to buď 32-bitovú alebo 64-bitovú. Po zvolení správnej verzie programu sa spustí inštalácia programu MATLAB Runtime, čo môže trvať aj niekoľko minút. Následne je potrebné nainštalovať aplikáciu DETERMINÁCIA LESKLOKÔROVIEK.

Aplikácia DETERMINÁCIA LESKLOKÔROVIEK - inštalačný súbor

Aplikáciu stiahneme zo stránky a uložíme ju napríklad na plochu počítača. Spustíme inštaláciu aplikácie. Po nainštalovaní aplikácie klikneme na ikonu aplikácie, ktorá sa otvorí a môžeme do nej zadávať štruktúrne charakteristiky jednotlivých plodníc húb. Výsledok – názov huby sa objaví na obrazovke po stlačení tlačidla ODOŠLI, ktorým používateľ potvrdí, že sú vyplnené všetky údaje.

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-