Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Pre uchádzačov o štúdium

Na týchto stránkach nájdete informácie o štúdiu na Fakulte prírodných vied UMB. Ak Vám predsalen nejaké informácie chýbajú, pokojne kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela