print

Personálne obsadenie

RNDr. Matej Masný, PhD. |
Meno:RNDr. Matej Masný, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:matej.masny@umb.sk
Miestnosť:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Utorok: 10:00 - 12:00

RNDr. Karol Weis, PhD. |
Meno:RNDr. Karol Weis, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Karol.Weis@umb.sk
Miestnosť:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Štvrtok: 08:00 - 10:30

RNDr. Michaela Žoncová, PhD |
Meno:RNDr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:michaela.zoncova@umb.sk
Miestnosť:302 
Telefónne číslo:048 446 7302
Štvrtok: 09:00 - 10:30

=