Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách

Manažment chránených druhov
Manažment chránených druhov živočíchov
Manažment chránených území
Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš, Jarmila Kmeťová, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0074-8

Publikácia obsahuje rady, skúsenosti, odporúčania, ale aj normované a metodologické postupy na uľahčenie orientácie v jednotlivých častiach záverečnej a kvalifikačnej práce.

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Kučerka Martin, Ing., PhD., Očkajová Alena, doc. Ing., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0262-9

Skriptá majú čitateľa oboznámiť najmä s vybratými technológiami prvostupňového spracovania dreva ako aj polotovarmi, ktoré pri týchto technológiách vznikajú.

Materiály a technológie 3
Merania v elektrotechnike

Merania v elektrotechnike (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ing. Ján PAVLOVKIN, PhD., doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc., dr inż. Paweł BACHMAN
Vydavateľstvo:Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok vydania:2017ISBN:978-83-941516-5-2

Monografia je zameraná na problematiku elektrotechnického merania, ktorého aplikácie majú široké použitie oblastiach elektrotechniky. Obsahuje charakteristiky základných meracích prístrojov a systémov, ako i metód merania.

Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku

Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Chorvát Tomáš, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0231-5

-

Mikrobiálna ekológia
Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN (Zbierka)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1470-7
Kúpiť teraz za 10,00 €

Vydaním výberu poézie Milana Rúfusa Múdrosť hlbín si chce Univerzita Mateja Bela uctiť pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra.

Miniteória pravdepodobnosti
Modelovanie reťazcov
Modelovanie zmien krajinnej pokrývky a využitia zeme
Naprogramuj si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou
Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO
Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie
O pravdepodobnosti a miere
Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami
Pedológia (vo svetle novších poznatkov)
Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní