Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách

Ekológia trávnych porastov
Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia
Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy
Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti
Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí
Identifikácia a modely reťazcov udalostí
Identifikácia a posudzovanie rizika
Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom
Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras
Kapitoly z rastlinnej toxikológie
Modelovanie reťazcov
Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine
Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)