Osnova predmetu

Úvodná charakteristika jednotlivých štátov sveta

Geografia prvej skupiny štátov - 36 (A-C)

Geografia druhej skupiny štátov - 36 (C-H)

Geografia tretej skupiny štátov - 4 (H-CH vrátane Číny)

Geografia Číny – pokračovanie

Geografia piatej skupiny štátov - 9 (I)

Geografia šiestej skupiny štátov - 29 (J - M)

Geografia siedmej skupiny štátov - 29 (M-R)

Geografia ôsmej skupiny štátov - 37 (R-T)

Geografia deviatej skupiny štátov - 7 (T-U)

Geografia USA

Geografia desiatej skupiny štátov - 9 (U-Z)

Celkové zhodnotenie perspektív rozvoja jednotlivých regiónov Zeme

 

Literatúra

FOGAŠ, A. 2015. Regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifiká. Na stiahnutie tu.

BAAR V., (2002): Národy na prahu 21. století. Emancipace, nebo nacionalizmus? 1. vyd. Ostrava: Tilia, 2002, 415 s. ISBN 80-8610-140-1

CIHELKOVÁ E., (2002): Světová ekonomika. 1. vyd. Praha:  Grada Publishing, 2002, 170 s. ISBN 80-247-019-36

COLE, Y., COLE, F. (1997): A geography of the European Union. 1. vyd. London: Routledge, 1997, 168 s. ISBN 978-0-415-14310-3

EUROSTAT STATISTICAL YEARBOOK 2000 – 2010

GAJDOŠ, A. a kol. (2013): Regionálna geografia Európy. 1.vyd. Bratislava: VEDA, 2013, 592 s. ISBN 978-80-224-1304-6

GURŇÁK, D. (2004): Štáty v premenách storočí – dejepisný atlas. 1. vyd. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2004, 50 s. ISBN 80-890-804-72

HONZÁK, F., PEČENKA, M., STELLNER, F., VLČKOVÁ, J. (2001): Evropa v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 767 s. ISBN 80-72770-25-X

KOLEKTÍV AUTOROV (1996): Vžité slovenské názvy štátov a závislých území. 1. vyd. Bratislava:  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 1996, 71 s. ISBN 80-85672-25-1

KOLEKTÍV AUTOROV (2006): Svet – krajiny, národy, kontinenty. Bratislava: Ikar, 2006, 488 s. ISBN 80-55113-54-8

LIŠČÁR, V. (2009): Státy a území světa. 1. vyd., Praha: Libri, 2009, 896 s. ISBN 978-80-727-741-42

ŠÁRA, P., HERINK, J. (2003): Poznávame svět v číslech. 1. vyd. Praha: Kartografie, Nakladatelství ČGS, 2003, 104 s.  ISBN 80-86034-55-0

ZUBRICZKÝ, G. (2009): Geografia štátov sveta. 1. vyd. Bratislava: MAPA Slovakia Plus,  2009, 254 s. ISBN 978-80-80672-27-0

ZWETTLER, O. (2002): Lexikón zemí 2003. 1. vyd. Praha: Fortunaprint, 2002, 505 s. ISBN 80-73210-38-X

 

Prednášky

Ázia

Severná Amerika

Južná Amerika

Európa

Afrika

Austrália a Oceánia

 

Zaujímavé dokumenty

8-dielny dokument BBC o histórií sveta - 8-dielny dokument o dejinách sveta - https://www.csfd.cz/film/328667-dejiny-sveta/prehled/, online prehrávanie  - www.dokumenty.tv

http://geo.fpv.umb.sk/chamilo/main/auth/set_temp_password.php?course_id=7&session_id=0 (geo9)

Dotazník https://forms.gle/cX7apPtPnmWgsH1F8

 

 

 

Termíny

 - slepá mapa Ázie + severná a južná Amerika 29.10.2020

 - slepá mapa Európy a Afriky

 - skúška

 

Zadania

Vyhľadajte kľúčové slová k vybraným krajinám Ázie a spracujte ich do "wordcloudu" pomocou webstránky www.wordart.com. Na ďalšej hodine stručne popíšte krajinu pomocou vami vytvoreného "wordcloudu".

- K danej krajine vyhľadajte aj 2 aktuálne informácie (čo sa momentálne v krajine deje - voľby, katastrofy, politické dianie, zaujímavosti a pod.)

- Zistite vzťahy s okolitými krajinami (vojny, nepokoje, spory o územia a pod.)

- Vytvorte mapu vzťahov k danej krajine. Zistite, čo spája daný štát s inými krajinami sveta (aspoň 10 vzťahov na krajinu). Dané väzby vysvetlite.

 

 

 

Hodnotenie predmetu:

 • SLEPÁ MAPA 1 – 5 bodov
  • podľa percentuálnej úspešnosti
   • 100-95%                5,0 b.
   • 94,9-90%               4,5 b.
   • 89,9-85%               4,0b
   • Atď.
 • SLEPÁ MAPA 2 – 5 bodov
  • podľa percentuálnej úspešnosti
   • 100-95%                5,0 b.
   • 94,9-90%               4,5 b.
   • 89,9-85%               4,0b
   • Atď.
 • SKÚŠKA 45 bodov
 • PRÁCA NA HODINE 10 bodov

 

 

 

Maximum 65 bodov. Stupnica podľa Študijného poriadku UMB:

 

A 100 – 94%, B 93 – 87 %, C 86 – 80%, 79 – 73%, 72 – 65%, Fx 64% a menej