Katedra biológie a ekológie

Sme tu pre všetkých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo života. Študujte na katedre biológie a ekológie.

Kde nás nájdete

KBE FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 7101
E-mail:

Profil katedry

Ponúkame Bc. a Mgr. vzdelanie v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a v odbore Synekológia a PhD. vzdelanie v odbore Evolúcia ekosystémov a ich ochrana.

V uvedených programoch ponúkame aj možnosť získať tituly PaedDr., resp. RNDr. 

V odbore Učiteľstvo akademických predmetov si môžete vybrať z nasledujúcich kombinácií:

Kombinácie s prírodnými vedami:
Biológia - Fyzika
Biológia - Geografia
Biológia - Chémia
Biológia - Informatika
Biológia - Matematika
Biológia - Technická výchova

Kombinácie so spoločenskými vedami:
Biológia - Filozofia
Biológia - História
Biológia - Psychológia
Biológia - Telesná výchova
Biológia - Výtvarné umenie

Kombinácie s jazykmi:
Biológia - Anglický jazyk
Biológia - Francúzky jazyk
Biológia - Slovenský jazyk

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA ŠTÚDIUM

Sme tu pre všetkých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo života. Môžeme Vám pomôcť pochopiť zloženie, štruktúru a fungovanie prírody. Môžeme Vám pomôcť pochopiť vzťahy medzi jednotlivými zložkami biosféry. Môžeme Vám pomôcť pochopiť prírodné zákonitosti. Naším hlavným cieľom je poskytovať tieto vedomosti všetkým, ktorí o ne majú záujem. Nezáleží na tom či ste študent, ktorý chce s nami odhaľovať tajomstváprírody alebo ste laik, ktorého ženie obyčajná zvedavosť. Sme pripravení poskytnúť Vám naše vedomosti a pomôcť Vám pochopiť ich. Neváhajte a vydajte sa spolu s nami na cestu poznania. Radi Vás budeme sprevádzať.

 

Členovia katedry

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 7110
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
110
Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7104
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
104
doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7108
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
108
doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc.

doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7102
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
102
doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7107
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
107
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7107
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
107
doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
106
doc. Ing. Peter Urban, PhD.

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen Akademického senátu UMB a Akademického senátu FPV UMB

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
101
Mgr. Radovan Malina, PhD.

Mgr. Radovan Malina, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie

Telefón:
048 446 7104
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
104
Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu

Telefón:
048 446 7148
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
103
Ing. Juraj Švajda, PhD.

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
106
Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7109
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
109
RNDr. Terézia Beck, PhD.

RNDr. Terézia Beck, PhD.

Vedecká pracovníčka

Zaradenie:
Vedecká pracovníčka
Miestnosť:
147
Mgr. Tímea Chamutiová, PhD.

Mgr. Tímea Chamutiová, PhD.

Vedecká pracovníčka

Zaradenie:
Vedecká pracovníčka
Miestnosť:
105
Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarová

Asistentka

Telefón:
048 446 7101
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
101a