RSS RSS print

Katedra biológie a ekológie

Oznamy

Kde nás nájdete:

1. poschodie, vľavo
telefón: 048 446 7101
KBE FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail:

Profil katedry

Sme tu pre všetkých, ktorí chcú poodhaliť tajomstvo života. Môžeme Vám pomôcť pochopiť zloženie, štruktúru a fungovanie prírody. Môžeme Vám pomôcť pochopiťvzťahy medzi jednotlivými zložkami biosféry. Môžeme Vám pomôcť pochopiť prírodné zákonitosti. Naším hlavným cieľom je poskytovať tieto vedomosti všetkým, ktorí o ne majú záujem. Nezáleží na tom či ste študent, ktorý chce s nami odhaľovať tajomstváprírody alebo ste laik, ktorého ženie obyčajná zvedavosť. Sme pripravení poskytnúť Vám naše vedomosti a pomôcť Vám pochopiť ich. Neváhajte a vydajte sa spolu s nami na cestu poznania. Radi Vás budeme sprevádzať.


Naša katedra poskytuje študentom vzdelanie v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a v odbore Synekológia. V oboch odboroch máme plne akreditované bakalárske aj magisterské štúdium. Katedra má priznané právo v uvedených odboroch konať rigorózne skúšky a udeľovať tituly RNDr., resp. PaedDr. Katedra má akreditované aj doktorandské štúdium v študijnom programe Evolúcia ekosystémov a ich ochrana.